Junior-Krigslive er primært drevet af frivillige folk. Mange frivillige folk, og rigtige mange frivillige arbejdstimer.

Der er dog nogle enkelte, som får løn undervejs.

Pædagogerne, som kommer med SFO-deltagerne om fredagen. Dem forventer vi er lønnet af deres skoler. Men vi blander os ikke i det.

Bus-chaufførerne og andre fagfolk, som leverer en service til Junior-Krigslive. De vil selvfølgelig også være helt almindeligt aflønnet.

Desuden er der i budgettet sat penge af til frikøb af en eller to af hovedarrangørerne. Frikøbet skal dække de ferie- og fridage, som hovedarrangørerne er nødt til at bruge enten under planlægningen eller afviklingen af scenariet.

Frikøbet er dog ikke en budget-post som ligger højt i prioriteterne.
Eller sagt på en anden måde: Det er vigtigere at rafteborgen er flot, end at hovedarrangørerne får dækket de dage de har taget fri.

Langt hovedparten af arbejdstimerne – også fra hovedarrangørerne – er altså helt ulønnede frivillige arbejdstimer.

Men det betyder da ikke, at vi ikke hygger om vores frivillige. Der er selvfølgelig også en post i budgettet til hygge, chokolade og sodavand til de fantastiske frivillige hjælpere.