Arrangørerne sørger for alt det omkringliggende og praktiske – bookning af området, aftaler med kommuner og andre myndigheder, toiletforhold ved lejrene, lidt mad undervejs og nok vigtigst: At hverve erfarne rollespilsinstruktører til at hjælpe enhederne.

Ved at tænke spejder-lejr elementet med ind, har vi mulighed for både at trække på erfarne rollespillere, og erfarne spejderledere fra omegnen.

Derudover håber vi også at Junior-Krigslive vil gøre at vi får langt flere deltagere i andre rollespilsarrangementer, og medlemmer i de lokale spejderforeninger.