Den vigtigste forventning fra SFO’erne, er at de køber deres billet og betaler 25,- pr deltager. De øvrige omkostninger forventes dækkes af fonde og kommuner.

 

SFO’erne og deres børn får oplevet et stort arrangement med deltagere fra andre skoler og andre byer. Også en mulighed for nye venskaber.

De SFO’er som har mulighed for det, og samtidig har ansatte det ønsker det, kan indgå i planlægningsgruppen for Junior-Krigslive.

Planlægningsgruppen sørger bl.a. for at:

  • Aftale opdelingen i hære
  • Træder om muligt til med råd og vejledning til de SFO’er, som mangler viden og/eller ekspertise på rollespilsområdet
  • Indhente eventuelt fælles tilbud på transport og materialer.

SFO’erne sørger selv for at lave våben til børnene og pædagogerne (eller købe billetter med lånegrej til). Og eventuelle kostumer og bannere.

SFO’erne sørger selv for transport til lokationen. Planlægningsgruppen kan eventuelt koordinere.

Tanken er at SFO’erne forbereder sig i ugerne op til arrangementet. Det kan f.eks. være ved at lave våben, kostumer, bannere eller lign.
Det vil også være oplagt for f.eks. historielærerne at gennemgå et emne om f.eks. korstogene eller Slaget ved Agincourt i tiden op til arrangementet. Eller for idrætslærerne at træne formationskamp.

Og det vigtigste af alt – ungerne kommer ud i naturen og leger!! 🙂