Junior-Krigslive er flere forskellige ting. De forskellige perioder handler om forskellige ting.

Fredag eftermiddag handler det om kamp. Kamp mellem enheder (de fleste nok fra SFOer, da vi starter tidligt – men alle er velkomne). Kamp mellem de 2 sider.

Fredag aften/nat og lørdag morgen handler det om hygge og stemning. Der skal laves mad over bål, og eventuelt trænes lidt kamp.

Lørdag morgen til eftermiddag er kampen tilbage i fokus. Nu er enhederne mindre og ikke nær så organiserede. Så opgaven for generalerne bliver anderledes og større.

I de 2 kamp-perioder er deltagerne fordelt i enheder. Enhederne er så fordelt i 2 hære, og enhedslederne udgør en stab (øverste ledelse i hæren), som vejleder hver hærs general.

Der udkæmpes så et antal slag imellem de 2 hære. Stederne og tidspunkterne for slagene er planlagt i forvejen af arrangørerne, så enhedslederne i god tid ved hvornår de skal gøres deres folk klar. Især for folk i tung rustning er det en fordel, da det tager noget tid at blive “klædt på”.

Slagene fortæller samlet en historie. Sådan at udfaldet af det enkelte slag kan have konsekvenser for fremtidige slag – hvis man klarer sig godt har man måske en bonus i det næste slag.

Hver enhed er på ca. 20 deltagere. Under slagene holder den enkelte enhed sig samlet. De følges ad til kamppladsen, de slås sammen, og de følges ad tilbage til deres lejr.
Sammen med hver enhed er en instruktør – en erfaren rollespiller. Han kan enten fungere som enhedsleder, eller som rådgiver til lederen (hvis en af pædagogerne eller børnene ønsker at være enhedsleder).

Alle kampene foregår selvfølgelig med bløde skumvåben. Og alle skumvåben kontrolleres inden start.